MMA Freight – Logistics

MMA Freight – Logistics

Най-голямата и прогресивна фирма за транспорт и логистика на територията на България

  • Сухопътен транспорт
  • Морски транспорт
  • Въздушен транспорт
  • Консолидиране на пратки в склад във всяка държава от Европа
  • Сортиране , пакетиране и преопаковане на пратки
  • Доставка до зони с ограничен достъп на превозни средства
  • Митническо представителство в цялата страна

Нашите услуги