Rocket Motor Sport

Rocket Motor Sport

Методи и Васил - двама братя с бензин в кръвта.  От 2005 г. до днес имаt спечелени десетки състезания в различни моторспорт дисциплини.

Нашите услуги